Temps d'espera d'Urgències

Pacients en espera per especialitat i temps mig d'espera:

Especialitat

Generals

Traumatologia

Pediatria

Cirurgia

Núm. pacients nivell 4 i 5

2

2

0

0

Temps d'espera

6m

1h 56m

0m

0m


Els temps d'espera són aproximats. Els temps reals depenen de la gravetat del pacient.


Última actualització: 17/12/2018 13:05.


Les dades s'actualitzen cada 15 min.