Temps d'espera d'Urgències

Pacients en espera per nivell de gravetat, especialitat i temps mig d'espera N4 i N5:

Els temps d'espera són aproximats. Els temps reals depenen de la gravetat del pacient.


Última actualització: 06/12/2021 15:18.Les dades s'actualitzen cada 15 min.
Generals

N1: 0

N2: 0

N3: 0

N4-5: 6

T.Esp:180-195 min

Traumatologia

N1: 0

N2: 0

N3: 0

N4-5: 0

T.Esp:<5 min

Cirurgia

N1: 0

N2: 0

N3: 0

N4-5: 0

T.Esp:<5 min